Innkalling til årsmøte i Stange Sportsklubb

Postet av Stange Sportsklubb den 9. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Stange Sportsklubb

Årsmøtet avholdes 21. mars 2024 kl. 19.00 på klubbhuset. 

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2024 på e-post til post@stangesportsklubb.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stange Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stange Sportsklubb kontaktes på post@stangesportsklubb.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret